مراسم عزاداری روز عاشورا محرم ۱۳۹۹ – پخش شده از اینستاگرام مجتمع آموزشی سلام ایران زمین