کادر اجرایی دبستان سلام فرزندان ایران زمین

خانم مریم امامی

خانم مریم امامی

مدیر داخلی
خانم زهرا بالو

خانم زهرا بالو

معاون انضباطی
خانم صاحبه نجفی

خانم صاحبه نجفی

معاون فرهنگی
آقای ابوالفضل کلاشلو

آقای ابوالفضل کلاشلو

IT
آقای حسن صفری

آقای حسن صفری

روابط عمومی

خانم سولماز سلیمان خان

خانم سولماز سلیمان خان

مشاور

دارای مدرک دکترا
14 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
مهارت زندگی - اختلالات دوران کودکی

خانم مهدیه کاظمی

خانم مهدیه کاظمی

معاون اجرایی

دارای مدرک فوق دیپلم
5 سال سابقه کار
دوره های گذرانده:
تولید محتوای الکترونیکی - ضمن خدمت مدیران و معاونین آموزشی

خانم افسون خلیلی

خانم افسون خلیلی

معاون انضباطی

دارای مدرک لیسانس
10 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
ضمن خدمت معاونین و مدیران