کادر آموزشی دبستان سلام فرزندان ایران زمین

خانم فاطمه صباغیان

خانم فاطمه صباغیان

آموزگار پایه پیش دبستان

دارای مدرک لیسانس زبان و ادبیات فارسی
15 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
دانش افزایی سلام - ضمن خدمت تحلیل و بررسی کتاب های اول تا ششم،مربیگری زبان انگلیسی

خانم زهرا جمال

خانم زهرا جمال

آموزگار پایه پیش دبستان

دارای مدرک لیسانس
دارای 15 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
ضمن خدمت - دوره مربیگری بهزیستی - گرافیک و کامپیوتر مجتمع فنی

خانم مرضیه کاشانی

خانم مرضیه کاشانی

آموزگار پایه اول

دارای مدرک کارشناسی ارشد
15 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
ضمن خدمت - دانش افزایی مدیریت سوده

خانم معصومه کاظمی پور

خانم معصومه کاظمی پور

آموزگار پایه دوم

دارای مدرک لیسانس
7 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
ضمن خدمت دروس دوم

خانم فتانه جوان بخت

خانم فتانه جوان بخت

آموزگار پایه سوم

دارای مدرک لیسانس
7 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
ضمن خدمت دوم و سوم ( ریاضی و فارسی ) - ارزشیابی توصیفی - تئوری انتخاب - هوشمند سازی

خانم سیده شادی مقیمی

خانم سیده شادی مقیمی

آموزگار پایه چهارم

دارای مدرک کارشناسی ارشد
4 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
ضمن خدمت روش های تدریس - بدو خدمت آزمون تمرکز - سند تحول آموزش

خانم زهرا فردی

خانم زهرا فردی

آموزگارپایه پنجم

دارای مدرک لیسانس
15 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
انواع ضمن خدمت - تحلیل و بررسی کتاب های جدید التالیف - تولید محتوا

خانم نیره رزاقی

خانم نیره رزاقی

آموزگار پایه ششم

دارای مدرک کارشناسی ارشد
12 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
کلاس های ضمن خدمت اول تا ششم - علوم هشتم - ارزشیابی توصیفی - دانش افزایی سلام - همکاری با مجموعه تیزهوشان

خانم میترا خوش رضا

خانم میترا خوش رضا

معلم نقاشی

دارای مدرک کارشناسی ارشد
20 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
مجسمه سازی دانشگاه تهران - نقاشی حوزه هنری - زیبا سازی شهری انجمن نقاشان در شهرداری

خانم غزل عبدالکریمی

خانم غزل عبدالکریمی

آموزگار زبان

دارای مدرک لیسانس
6 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
cae - fce - ttc for kids - ttc for adaults

خانم هنا پژمان

خانم هنا پژمان

آموزگار زبان

دارای مدرک لیسانس
4 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
IELTS COURSE - ttc for adaults

خانم مرجان کهندانی

خانم مرجان کهندانی

آموزگار زبان

دارای مدرک لیسانس
دوره های گذرانده:
TKT - TTC - TOFEL

خانم سپیده زینالی

خانم سپیده زینالی

کمک مربی پیش و معلم قرآن

دارای مدرک لیسانس

خانم مهسا امام قلی

خانم مهسا امام قلی

کمک مربی پایه اول

2 سال سابقه کاری
دوره های گذرانده:
دانش افزایی سلام - ضمن خدمت ریاضی