آغاز سال تحصیلی 99-98

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با حضور پسران گلمان در دبستان سلام ایران زمین همراه با سخنرانی جناب آقای تقی زاده،مدیریت محترم دبستان سلام ایران زمین

سالی سرشار از موفقیت و شادکامی را برای عزیزانمان در دبستان سلام ایران زمین آرزومندیم.