گوشه ای از زحمات دبیران دبستان سلام ایران زمین در کلاس های آموزش مجازی