خلاصه ای از آثار پسران گل دبستان سلام ایران زمین بمناسبت جشنواره مادرم سلام و تقدیر از مادران زحتمکش و دلسوز سلام ایران زمین