قسمت هایی از مسابقات پدر و پسری مجتمع آموزشی سلام ایران زمین با حضور دانش آموزان و پدران گرامی