تقدیم به پاسداران سنگر بالندگی ایران زمین سخت کوشان عرصه تعلیم و تربیت و تربیت کنندگان آینده سازان سرزمینمان، ایران ما معلمان و دانش آموزان مدرسه سلام ایران زمین، به تمامی معلمان کشورمان ا‌یران، سلام ودرود می‌فرستیم.

از شما ممنونیم که در این روز ها، به آبادانی و شکوفایی نهال علم و دانش می‌اندیشید و خالصانه و مجدانه، در مسیر تعالی ایران زمین، می‌کوشید.

ما، روز معلم را به شما، همسران و فرزندانتان تبریک می‌گوییم.

روز معلم مبارک