ی روز جذاب همراه با تجدید دیدار دانش آموزان و دبیران گرامی

پسرای گل ایران زمین در این روز پک های آموزشی، پژوهشی پایگاه تابستانی خودشون رو دریافت کردن و دیداری با آموزگار داشتن تا با آمادگی کامل کلاس های مجازی پایگاه تابستانی رو آغاز کنن.