تلاش بی وقفه ی همکاران عزیزمان جهت برگزاری کلاس های پایگاه تابستانی

همکاران عزیز ما هر روز در فضای مدرسه با تلاش و پشتکاری مضاعف در کنار شما هستند تا کلاس های تابستانی مجازی بی وقفه و با کمترین مشکل برگزار شود