برگزاری کلاس های تلفیقی(حضوری، آنلاین) در دبیرستان سلام ایران زمین