برگزاری مسابقات مافیا بصورت آنلاین در پایه های دهم و یازدهم به مناسبت روز دانش آموز