برگزاری کلاسهای درسی بصورت تلفیقی(حضوری، آنلاین) در دبیرستان سلام ایران زمین