مستند در فراق دوست

بمناسبت اولین سالگرد درگذشت معلم دلسوز، مهدی خانبان پور