نشست صمیمانه اعضای شورای دانش آموزی با مسئولین دبیرستان در ارتباط با مناسبت های بهمن ماه و دهه فجر و مسائل جاری و آموزشی مدرسه

در این جلسه مصوب گردید :
برگزاری مسابقات ورزشی ده فجر
ارتباط بیشتر مسئولین مدرسه با شورای دانش آموزی
برگزاری زنگ ورزش به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و بخشنامه های آموزش و پرورش