✨ راهیابی دانش آموز عزیزمان آقای سروش بدلی بعنوان نماینده استان تهران به سومین دوره مسابقات کشوری پژوهشسرا ها در قطب حمل و نقل پیشرفته – گرایش کمیشیپ را تبریک عرض مینماییم ✨

به امید موفقیت های روزافزون سروش عزیز🌹