✨برگزاری اردوی تفریحی پایگاه تابستانی پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین ✨

۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ ☀️⚽️🏊🏓