🔴 همراه با فوت و فن و تجربه در پایگاه تابستانی
ادامه برگزاری کلاس های متنوع فرهنگی شامل :

تئاتر و نمایشنامه خوانی
فیلم کوتاه
سرود
عکاسی
نقاشی و طراحی
انیمیشن
داستان نویسی
فتوشاپ
کمک های اولیه

در پایگاه تابستانی دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین ☀️