برگزاری منظم اردوهای مطالعاتی پایه دوازدهم

🔴 برگزاری منظم اردوهای مطالعاتی پایه دوازدهم ویژه کنکور سراسری با حضور پر شور و انگیزه دانش آموزان عزیز در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین 💪🎓