برگزاری منظم کلاس های تئاتر در پایگاه تابستانی ۱۴۰۱ دبیرستان سلام ایران زمین با حضور دانش آموزان هنرمند و عزیزمان