آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین

🔴 آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین و برپایی یادمان دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس✨