ساختمان جدید دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین

✨سال تحصیلی جدید با ساختمان جدید✨

در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ میزبان شما هستیم در ساختمان جدید دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین

آدرس دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین :
سعادت آباد، بالاتر از میدان فرهنگ، بلوار محمدعلی کشاورز، انتهای کوچه چهارم شرقی، دبیرستان سلام ایران زمین