برگزاری لیگ مسابقات ورزشی دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین

🔴 برگزاری لیگ مسابقات ورزشی در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین، رشته های گل کوچیک، والیبال، بسکتبال، فوتبال دستی و شطرنج✨