پیام جناب آقای میرزایی، مشاور پایه دوازدهم سلام ایران زمین در خصوص تغییرات کنکور سراسری ۱۴۰۲ – تاثیر معدل در کنکور