مراسم تقدیر و تشکر از زحمات دبیران زحمتکش و دلسوز دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین به همت شورای دانش آموزی دبیرستان و معاونت محترم فرهنگی