به حول قوه الهی و با همت مدیریت و معاونت فرهنگی مدرسه، در راستای پیشبرد اهداف عالی آموزش و ترویج نماز؛ طرح آماده سازی و زیبا سازی نمازخانه مجموعه به پایان رسید