حضور دانش آموزان عزیزمان در مسابقات فرهنگی قرآن و عترت آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران