حضور دانش آموزان سلام ایران زمین در مراسم تجلیل از برگزیدگان سی و هفتمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری آموزش و پرورش شهر تهران