گوشه ای از فعالیت ها و زحمات کادر اجرایی و آموزشی پرتلاش دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین جهت برگزاری هرچه بهتر کلاس های درسی