برگزاری مسابقات بازی های رایانه ای (FIFA21) با همت معاونت فرهنگی و اجرایی محترم در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین