برگزاری کلاس های درسی بصورت تلفیقی(حضوری، آنلاین) در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین