مستند در فراق دوست – بمناسبت اولین سالگرد درگذشت استاد دلسوز، مهدی خانبانپور