نظافت و ضد عفونی محیط دبیرستان جهت برگزاری کلاس های درسی بصورت حضوری

نظافت و ضد عفونی کلاسهای درسی توسط نیروهای خدوم دبیرستان جهت حضور پرشور دانش آموزان پس از ۲ سال دوری از فضای مدرسه