✨ پذیرایی از دانش آموزان بمناسبت عید سعید غدیرخم در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین و برگزاری مسابقات دارت