افتخار آفرینی دانش آموزان هنرمند دبیرستان در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه ۲ تهران و کسب رتبه نخست مسابقات با همت و تلاشی مثال زدنی

تبریک به این عزیزان و خانواده بزرگ سلام ایران زمین