برگزاری جشنواره ورزشی سلام ایران زمین در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین همراه با حضور پر شور دانش آموزان عزیز و در رشته های متنوع ورزشی شامل فوتسال، والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، طناب کشی، پرش جفت، طناب زنی و …