🔴 برگزاری مراسم روز دانش آموز و پذیرایی از دانش آموزان عزیز در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین ✨