ارائه ی کارنامه ترم اول به اولیا و تقدیر از مادران عزیز به مناسبت فرا رسیدن روز مادر