برگزاری کلاس های درسی بصورت تلفیقی(حضوری، آنلاین) همزمان با آغاز کلاس های حضوری مدارس کشور