برگزاری جشن آب و آموزش نشانه آ بصورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در پایه اول