برگزاری اردوی یک روزه پدر و پسری به مناسبت روز دانش آموز همراه با بازی های متنوع