مراسم تقدیر و تشکر از زحمات دبیران زحمتکش و دلسوز دبستان سلام ایران زمین با حضور مدیریت محترم دبستان و دانش آموزان عزیز