بایگانی برچسب برای: پایگاه تابستانی

آزمون های درسی پایان پایگاه تابستانی در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین

🔴 برگزاری آزمون های درسی پایان پایگاه تابستانی در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین 💯

شنبه – ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ ✨

کلاس های فرهنگی دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین در پایگاه تابستانی ۱۴۰۱