نتایج سلام کاپ پژوهشی ۱۳۹۷

مقامهای کسب شده در سلام کاپ پژوهشی توسط دانش آموزان دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین :

مقام سوم گلدبرگ
بردیا نجومی، کوروش عفتی،هنربخش

مقام سوم مکانیک
بردیا حسینی مقدم، کهبد خداوردیان، صدرا تقوی

مقام سوم سازه هدفمند
سامی روحانی، آرشام فاطمی

برگزیده برتر گلدبرگ
متین نیکو زینت،امین نامی،مهبد حسینی، غضنفری

مقام دوم ماشین های شیمیایی
حسین جوادیه،فربد فتاحی،امیررضاتوحیدی،آرین اقتصاد

تبریک و آرزوی موفقیت های بیشتر برای این عزیزان در تمامی مراحل زندگی