کادر دبیران دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین

آقای سید مهدی محمدیان

آقای سید مهدی محمدیان

دبیر حساب هشتم
آقای محمد قاسم حاجی زاده

آقای محمد قاسم حاجی زاده

دبیر حساب نهم
آقای محمد قاسم حاجی زاده

آقای محمد قاسم حاجی زاده

دبیر هندسه هشتم
آقای سید مهدی محمدیان

آقای سید مهدی محمدیان

دبیر هندسه نهم
آقای آرش طاهری

آقای آرش طاهری

دبیر ادبیات هفتم
آقای امیر مرادی

آقای امیر مرادی

دبیر ادبیات هشتم
آقای امینی

آقای امینی

دبیر ادبیات نهم
آقای احسان رحیمی

آقای احسان رحیمی

دبیر فیزیک-شیمی هفتم
آقای محسن خطیبی

آقای محسن خطیبی

دبیر فیزیک-شیمی هشتم و نهم
آقای احسان رحیمی

آقای احسان رحیمی

دبیر زمین-زیست هفتم
آقای سید جمیل صحت

آقای سید جمیل صحت

دبیر زیست و زمین هشتم
آقای محسن خطیبی

آقای محسن خطیبی

دبیر زیست و زمین نهم
اقای مصطفی الهی

اقای مصطفی الهی

دبیر عربی هفتم و هشتم
آقای ابوالفضل کلاشلو

آقای ابوالفضل کلاشلو

دبیر کامپیوتر هفتم و هشتم و نهم
آقای علی اصغر ترکی

آقای علی اصغر ترکی

دبیر کار و فناوری هفتم و هشتم و نهم
آقای علی ریاضی

آقای علی ریاضی

دبیر تفکر و سبک زندگی هفتم
آقای مهدی خان بان پور

آقای مهدی خان بان پور

دبیر تفکر هشتم
آقای سینا ساداتی

آقای سینا ساداتی

دبیر مطالعات اجتماعی هفتم و هشتم و نهم
آقای مجتبی سلوک

آقای مجتبی سلوک

دبیر قرآن هفتم
آقای حسین جعفری

آقای حسین جعفری

دبیر قرآن هشتم و نهم
آقای مجتبی سلوک

آقای مجتبی سلوک

دبیر پیام آسمانی هفتم و هشتم و نهم
آقای محمد مهدی پولادی

آقای محمد مهدی پولادی

دبیر تربیت بدنی هفتم و هشتم و نهم
آقای رضا رودسرابی

آقای رضا رودسرابی

دبیر تربیت بدنی هفتم و هشتم و نهم
آقای سعید سعیدی

آقای سعید سعیدی

دبیر آمادگی دفاعی نهم
آقای ایمان تات

آقای ایمان تات

سرگروه دپارتمان زبان
آقای امینی

آقای امینی

دبیر نگارش هفتم
آقای سینا قربانپور

آقای سینا قربانپور

سرگروه پژوهش