جشن شکوفه ها سال تحصیلی 99-98

برگزاری مراسم جشن شکوفه ها با حضور پسران گلمان در پایه های پیش دبستان و اول به همراه اولیای گرامی

یک روز شاد و پر خاطره با برنامه های متنوع قبل از شروع مدرسه