برگزاری مسابقات پژوهش دانش آموزی سرشار از شور و نشاط و هیجان در رشته های موشک آبی و نجات تخم مرغ برای پایه های اول تا سوم و سازه ماکارونی و گلایدر برای پایه های چهارم تا ششم