تقدیر از مادران پرستار و کادر درمان مجتمع آموزشی سلام ایران زمین بمناسبت روز مادر با حضور کادر محترم اجرایی و فرهنگی سلام ایران زمین