کلاس های پایگاه تابستانی پسران عزیزمان در دبستان سلام ایران زمین

در طول تابستان کلاس های پایگاه تابستانی سه روز در هفته بصورت منظم و مجازی برگزار می شود. کلاس های آنلاین شامل کلاس های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی است.