برگزاری جشن روز کودک بصورت حضوری در دبستان با برنامه شهربازی سلام